به اطلاع کلیه بازاریابان /نمایندگان فروش می رساند از این پس :
کدکاربری جدید=کدپایه+6.000.000
مثال:کدکاربری قدیم=698745
کدکاربری جدید=6098745
تذکر:پسورد تغییری پیدا نکرده است

دستورالعمل ورود و استفاده از سیستم گزارش کارمزد نمایندگان و ارکان سازمان فروش

ورود به سیستم
عمر و تامین آتیه -گزارشات

    کد کاربری
        رمز ورود
    متن زیر را وارد نمائید
   
رمز ورود خود را فراموش کرده ام