کاربر محترم
چنانچه کد و رمز ورود به سیستم دارید آنها را وارد نمائید تا منو سیستم در اخیتار شما قرار گیرد در غیر اینصورت کافیست عبارت قرمز رنگ را وارد کنید واز برنامه های عمومی استفاده نمائید.
 

 
عبارت فوق را وارد کنید